Genomgripande förändringar

Organisationsutveckling.

Av människor. För människor.

 

Vår filosofi är att personlighetsutveckling leder till organisationsutveckling som leder till affärsutveckling. Inte tvärtom.

Vår filosofi är att glädje och meningsfullhet leder till prestation och kvalitet. Inte tvärtom.

Vår filosofi är att prestation och kvalitet leder till resultat. Inte tvärtom.

Vår filosofi är att relationen stärker människan. Och tvärtom.

 

 

Vår vision är: Utveckla genom att själv utvecklas. Förändra genom att själv förändras.

Det ständigt föränderliga vattnet

Vatten tar sig fram överallt genom att hela tiden förändra sig.

 

Naturligtvis är det dina behov som styr sammansättningen på utbildningen eller föreläsningan. Exempelvis kan en föreläsning handla om tankens kraft, vilket innefattar områden som placebo, prestationspsykologi, förändring och hur vi kan stärka varandra och oss själva.

 

 

 

Men självklart är det Du som kund som avgör vad det är Ni behöver. Vi arbetar i detta nu med en föreläsning/utbildning med ledarskapsperspektiv, som är nyttig för alla, som tar avstamp i personlighetsutveckling, för att gå vidare i organisationsutveckling och mynna ut i affärs-utveckling. Ett holistiskt synsätt - alltid med människan i centrum.

 

 

Utbildare

 

Linus Larsson, 36 år. Författare, föreläsare, konstnär, poet och personlig assistent

 

Jag har en bred arbetslivserfarenhet från olika befattningar i olika typer av företag, både i offentlig och privat sekter, både i Sverige och internationellt. Jag har läst universitetskurser i bl.a. retorik, organisation, marknadsföring, ledarskap och ledarutveckling, lycka och välbefinnande och idrottspsykologi. Jag har även genomgått många företagsutbildningar, bl.a. en ettårig ledarskapsutbildning med mycket fokus på organisationskulturella aspekter, ytterligare praktisk och teoretisk ledarskapsutbildning, arbetsmetodik, samt en uppsjö av autismpedagogiska utbildningar. Jag har även arbetat som handledare i arbete med personer med autism. Jag har skrivit tre romaner, en inspirationsskrift och en diktsammlingstrilogi, som alla kommer ges ut här på Dagtingan under 2012 och 2013.

 

Anna Larsson, 39 år. Författare, föreläsare, utvecklingspedagog, yogainstruktör mm.

 

Anna är utbildad lärare, som via utbrändhet och meditation nu sadlat om för att hjälpa andra som är i det hon har gått igenom. Anna har flera års erfarenhet som yogainstruktör och hon arbetar även som personlig vägledare och meditationscoach.

 

 

© Dagtingan Förlag & Föreläsningar, 2012