Förändring. Utveckling. Lycka.

 

Dagtingan Förlag & Föreläsningar är ett utbildningsföretag och bokförlag som även producerar olika typer av skrifter; artiklar, recensioner, tal etc. Utbildningsdelen av företaget erbjuder primärt personlighetsutvecklande föreläsningar som tar avstamp i frivilliga eller ofrivilliga förändringssituationer, som frivilligt eller ofrivilligt leder till personlighetsutveckling, ökad produktivitet och kreativitet och ökad livsglädje. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar för mindre grupper. Fokus ligger då bl.a. på psykologiska faktorer som påverkar vår prestation i privat- och yrkesliv och hur vår mentala utveckling, eller frånvaro av densamma påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Grundfilosofin i våra utbildningar är att den välmående människan presterar så mycket mer och gör detta utan att själv förbrukas, varför viss vikt läggs vid lyckoforskning.

Förlag

Under 2012 och 2013 är vi inne i en period med utgivning av flera titlar. Diktsamlingen Decemberdikter och romanen Den mediterande mördaren gavs ut 2012, följt av inspirationsskriften En liten bok om lycka och romanen Mannen som inte läste de oskrivna reglerna 2013.

Under hösten 2013 planerar vi att ge ut ytterligare två titlar; romanen Destruktiv samt eposteposet Sent Items 05-10.

Föreläsningar

Under hösten 2013 kommer jag bl.a. att föreläsa på HarmoniExpo i Stockholm och även erbjuda helgretreat tillsammans med min samarbetspartner Anna Sandrine Larsson. Dessutom kommer jag tillsammans med andra aktörer erbjuda skräddarsydda processutvecklings-program för företag och organisationer.

Under våren 2014 kommer Dagtingan i samarbete med företaget Själalyft erbjuda unika retreatresor till den spanska solkusten.

© Dagtingan Förlag & Föreläsningar, 2012